Małe i średnie przedsiębiorstwa to organizacje, które stanowią o sile współczesnej gospodarki. Historia ich rozwoju wiążę się bardzo często z historią przemian gospodarczych. Jeszcze kilka lat temu często można było spotkać przedstawicieli sektora MŚP, którzy perfekcyjnie opanowali trzon swojej działalności, ale zapominali o technologicznej „otoczce”, które celem jest przede wszystkim zwiększenie efektywności działania. Bieżąca sytuacja gospodarcza, duża konkurencja, trudności w łańcuchu dostaw powodują, że ta „otoczka” staje się główną osią zainteresowania, jeśli chodzi o rozwój przedsiębiorstw. W tym artykule opowiemy w jaki sposób technologia kodów kreskowych może wpływać na optymalizację procesów biznesowych oraz jakie narzędzia są niezbędne, aby w pełni wykorzystać potencjał automatycznej identyfikacji danych.

Kody kreskowe w logistyce– tutaj możemy je spotkać najczęściej.

Technologia kodów kreskowych jest wprost idealna do optymalizacji procesów biznesowych w logistyce. W celu właściwego jej wykorzystania w obszarze magazynowania należy skupić się na wdrożeniu systemu informatycznego opartego na kodach kreskowych właśnie. System nagi może być nazywany systemem zarządzania magazynem lub systemem WMS (od Warehouse Management System). Swoim działaniem system taki obejmuje trzy podstawowe obszary działania magazynu: przyjęcie do magazynu, składowania w magazynie oraz wydanie z magazynu. W każdym z tych etapów kod kreskowy jest wykorzystywany w inny sposób. Na początku (wejście towaru do magazynu) każda partia towaru jest oznaczana indywidualną etykieta z indywidualnym numerem wyrażonym w kodzie kreskowym, podczas składowania kod kreskowy jest wyznacznikiem miejsca regałowego (lub innego miejsca składowania towaru), a w trakcie wydania kody kreskowego mogą służyć jako element optymalizujący kompletację, czy mogą stać się elementem etykiety paletowej lub kurierskiej.

Kody kreskowe do oznaczania i zarządzania dokumentami.

Kod kreskowy może być również świetnym narzędziem do oznaczania dokumentów generowanych w organizacji oraz do zarządzania zbiorami takich właśnie dokumentów. System, który można wdrożyć w celu usprawnienia tego obszaru biznesowego nosi nazwę systemu DMS (document management system), a kody kreskowe ułatwiają proces identyfikacji konkretnego dokumentu.

Kody kreskowe usprawniające identyfikację i inwentaryzację środków trwałych.

 Jeszcze innym obszarem, który może być usprawniony poprzez zastosowanie kodów kreskowych jest obszar inwentaryzacji środków trwałych. Przepisy podatkowe wymagają zliczenia środków trwałych w przedsiębiorstwie cyklicznie, co pewien czas. Chcąc skrócić ten proces należy zaopatrzyć każdy środek trwały w etykietę inwentaryzacyjną z kodem kreskowym. Podczas spisu z natury skanuje się taką etykietę potwierdzając obecność środka trwałego. Taka inwentaryzacja jest znacznie szybsza niż trakcyjna oraz generuje znacznie mniej błędów niż jej „papierowa wersja”.

Jaki sprzęt jest niezbędny, aby korzystać z kodów kreskowych w przedsiębiorstwie?

Aby w pełni uwolnić potencjał kodów kreskowych należy zaopatrzyć się w szereg urządzeń z obszaru automatycznej identyfikacji danych. Zestaw minimalny składa się z drukarki etykiet samoprzylepnych do wydruku etykiet zaopatrzonych w kod kreskowy, czytnika kodów kreskowych do odczytu samego kodu umieszczonego na etykiecie oraz z kolektora danych, który daje możliwość pracy zdalnej w magazynie i innych obszarach.