Streszczenie artykułu.

  • Indie planują unowocześnić proces zbierania danych atmosferycznych za pomocą dronów.
  • Drony zastąpią wykorzystanie balonów meteorologicznych.
  • Automatyzacja pozwoli naukowcom na sprawne zbieranie danych przy minimalnym marnotrawstwie.

Przyszłość jest tutaj i drony są jej częścią. Indie właśnie zdecydowały się na rezygnację z balonów meteorologicznych w celu zbierania danych atmosferycznych i zamiast nich będą używać dronów.

Projekt jest ogromny zarówno dla Indii, jak i dronów w ogóle, ponieważ wpływ technologii w dziedzinach naukowych nie został jeszcze przetestowany. Dzięki ostatniej decyzji o wykorzystaniu dronów, Indie nie tylko poprawią swoją obecną metodę zbierania danych atmosferycznych, ale także dadzą dronom zupełnie nowe zastosowanie.

Niedawno w Sydney odbył się pokaz dronów, który pokazał, jak drony mogą być choreografowane w celu stworzenia estetycznych figur. Podczas gdy niektórzy ludzie nadal patrzą na drony jak na zabawki, mogą one zazwyczaj zrobić więcej niż tylko rozrywkę, jeśli są prawidłowo używane.

Drony mogą mieć zły rap dla niektórych ludzi ze względu na ich wykorzystanie, jeśli chodzi o taktykę nadzoru, ale poza tym, było tak wiele więcej, że drony przyczyniły się. Oprócz dostaw lub przechwytywania obrazów lub filmów, Indie planują wykorzystać drony do bardzo konkretnego celu naukowego.

Indie porzucają starszą technologię balonów meteorologicznych i przechodzą na wykorzystanie dronów

Indie planują rozmieszczenie dronów w celu zbierania danych atmosferycznych, “które obecnie są zestawiane poprzez wysyłanie czujników przez balony meteorologiczne wypuszczane z co najmniej 55 miejsc… dwa razy dziennie”.

Nowa inicjatywa ma na celu wykorzystanie zdolności drona do latania na dużych wysokościach przy jednoczesnym sterowaniu na ziemi. Zamiast zdjęć, drony będą zaprogramowane w celu zbierania danych naukowych dotyczących atmosfery.

Głównym celem jest porzucenie obecnego systemu, który wykorzystuje balony meteorologiczne i wykorzystanie w zamian czujników z dronów. W ten sposób dane będą łatwe do zebrania, a drony będą bardziej kontrolowane w powietrzu.

Korzyści z wykorzystania dronów do zbierania danych atmosferycznych

Jedną z kluczowych korzyści z przejścia na drony jest minimalizacja strat. Zamiast balonów meteorologicznych zagubionych na niebie, naukowcy i zbieracze danych mogą zawsze odzyskać drony, naprawić je, jeśli to konieczne, i wdrożyć je ponownie, aby zebrać więcej danych.

Zbieranie danych jest bardzo ważne, zwłaszcza jeśli chodzi o stan atmosfery. Dane atmosferyczne mogą również pomóc naukowcom i decydentom poznać prawdziwy stan danego miejsca pod względem środowiska.

W ten sposób społeczeństwo może następnie wykonać obliczone ruchy w celu poprawy ogólnego stanu atmosfery i wprowadzić zmiany, gdy jest to konieczne. Dzięki pomocy dronów, nie tylko dane będą łatwiejsze do zebrania, ale również będą miały bardziej dokładny charakter (w zależności od technologii użytej do ich zebrania).

Ponieważ drony można zaprogramować do wykonywania rutynowych lotów, może to również pomóc w automatyzacji procesu konsekwentnego zbierania danych.